NAME HOST UNIVERSITY FELLOWSHIP
ANCARANI Lorenzo Ugo Cambridge Doctoral fellow
BAILLY Thierry Cambridge Postgraduate fellow
BREWER Naomi ULB Postgraduate fellow
CATHERALL Jonathan ULB Postgraduate fellow
DUPONT Geneviève Cambridge Doctoral fellow
GREEN Abigail ULB Postgraduate fellow
PAULY Marc Oxford Doctoral fellow
STALMANS Nathalie Oxford Postgraduate fellow
STANTON Alexandra ULB Postgraduate fellow
VERJANS Benoît Cambridge Doctoral fellow
WALLENBORN Grégoire Cambridge Doctoral fellow
WILSON Caroline ULB Postgraduate fellow